Select Page

Du har besluttet dig for at prøve dig selv som porno model. Spørgsmålene er mange og spændingen er stor, for hvordan foregår en typisk pornooptagelse?

Inden at du møder op til din første optagelse skulle du meget gerne aftalt det praktiske med agenten eller producenten, som du er i kontakt med. I den forbindelse vil jeg som et minimum anbefale at i har afklaret følgende:

  • Betaling – Hvor meget bliver du betalt og hvordan betalingen foregår. I de fleste lande i EU foregår betalingen kontant efter optagelsen, men dette kan variere alt efter bla. skatteregler. Hvis du har fået jobbet via en agent eller et agency, skal du regne med at de tager ca. 20% i provision af hvad producenten betaler dig.
  • Transport – Hvem der står for transport til og fra optagelserne. Det typiske er at du som arbejdstager selv står for at afholde omkostninger til lokal transport, mens du kan forvente at

Dagen er kommet, og du er ankommet til din første optagelse som porno model. Du er nok med rette spændt på hvad som du kan forvente dig af dagens program. Hvordan vil det hele forløbe? Hvem vil være tilstede? ovs.